آزمایشگاه مترولوژی

اندازه‏ گیری دقیق ابعاد به وسیله تجهیزات روز دنیا از جمله CMM و VMS

آزمایشگاه تست‏ های عملکردی و دوام

سنجش محصولات تولیدی به لحاظ عملکرد، بر اساس test plan و استاندارد و همچنین تست دوام عملکرد در شرایط مختلف محیطی

آزمایشگاه مواد

بررسی ساختار مواد قطعات ورودی به شرکت از لحاظ ریز ساختار و همچنین از لحاظ خواص مکانیکی، با دستگاه‏ های روز دنیا

آزمایشگاه شیمی

آنالیز مواد پلیمری و شیمیایی مورد استفاده در خطوط تولید با استفاده از تکنولوژی‏های خاص از قبیل التراسونیک