بخش تحقیق و توسعه یکی از بخشهایی است که اگرچه از ابتدا با آذین تنه همراه نبوده است، اما اکنون یکی از اصلیترین اجزای شرکت است. علت به وجود آمدن این بخش این بوده که در صنعت اتومبیل، نوآوریهای تکنولوژیکی و سرعت آن بسیار بالا است و اجزای این صنعت در صورتی که بخواهند در رقایت باقی بمانند بایستی با این سرعت و نوآوری همراه شوند.

Picture12Picture11

آذین تنه نیز از این امر مستثنی نیست و به منظور بهبود کیفیت محصولات و قطعات حاضر در شرکت، افزایش بازدهی و توان تولید، حذف ضایعات و تولید و توسعه محصولات جدید بخش تحقیق و توسعه را راهاندازی کرد.

بهینه‏ کاوی روی محصولات کنونی شرکت

این بخش از مهم‏ترین فعالیت‏های دپارتمان تحقیق و توسعه است و تمرکز آن بر دو قسمت است. در بخش نخست ‏ فرآیندهای کنونی تولید محصولات ارتقا می‏یابد، این فرآیندها به گونه‏ای دوباره طراحی می‏شوند تا علاوه بر تطابق با محیط زیست، کاراتر و با صرف انرژی کمتر، تولیدات ادامه یابند. بخش دوم، موجب بهبود کارکرد محصولات می‏شود؛ این امر علاوه بر افزایش رضایت مشتریان آذین تنه، موجب ترفیع محصول نهایی و رضایت و امنیت مصرف‏ کننده نهایی می‏شود.

محصولات و تکنولوژی‏های جدید

آذین تنه به صورت مداوم محصولات و تکنولوژی‏هایی که توسط برندهای مشهور به این صنعت ارائه می‏شود را دنبال می‏کند و مهندسان به توجه به امکانات و محصولات موجود، آنها را توسعه می‏دهند

تحلیل و بررسی بازارهای بالقوه

با رشد خودروسازان داخلی و ورود دیگر خودروسازان به داخل کشور، بازارهای ممکن برای آذین تنه گسترش یافته است. دپارتمان تحقیق و توسعه این امکان‏ها را بررسی می‏کند و در صورت نیاز، تغییراتی روی محصولات اعمال می‏کند و آنها را برای ورود به این بازارها آماده می‏سازد

ایجاد دانش در صنعت

واحد تحقیق و توسعه تنها به واردات تکنولوژی و دانش از برندهای مشهور دنیا اکتفا نمی‏کند؛ بلکه خود به دنبال ایجاد دانش در این صنعت است. بدین منظور آذین تنه با دانشگاه‏های مطرح کشور ارتباط برقرار کرده است تا بتواند از تخصص و دانش اساتید و دانشجویان آنها بهره برد. از جمله آنها ارتباط با دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر است که از قبل آن مقالات با ارزشی برای شرکت و صنعت به وجود آمده است.

تعریف محصول جدید

آذین تنه یک شرکت پویا است که همواره به دنبال پیشرفت است. از این رو واحد تحقیق و توسعه برنامه‏ریزی‏های بلندمدتی برای محصولات جدیدی که شرکت می‏تواند به تولید آنها بپردازد، انجام داده است.