نقشه راه قطعه سازان و حمایت ایران خودرو از آنان در مسیر قرارداد با پژو فرانسه

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: در قرارداد با شرکت پژو دست یابی به ساخت داخل 40 درصد در پایان سال اول و 70 درصد تا پایان سال چهارم هدفگذاری شده که ما بر اجرای دقیق مفاد قرارداد پافشاری کرده و یک قدم از موضع خود کوتاه نخواهیم آمد. باید به سمتی برویم که هم زمان با اجرای قرارداد پژو، قطعه سازان داخلی با ورود تکنولوژی جدید توسعه یافته و امکان صادرات در شبکه جهانی تامین پژو را نیز داشته باشند. قطعه سازان کوچک هم باید سطح تکنولوژی و توان تولید خود را ارتقا دهند تا بتوانند به تولید ادامه دهند. ما قطعه سازان را از خانواده بزرگ ایران خودرو می دانیم و در مسیر رشد و ارتقا از آنان حمایت می کنیم.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.