رتبه‏ بندی تامین‏ کنندگان آذین تنه وارد سیستم الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین (ESCM) آن شد

ارزیابی و رتبه‏ بندی تامین‏ کنندگان آذین تنه، بر طبق روال همیشگی از واحد تضمین کیفیت آن آغاز می‏شود. این واحد پس از تعیین و توسعه شاخص‏ها و مدارک مورد نیاز، آنها را در اختیار کارشناسان شرکت قرار می‏دهد تا پس از کنترل و آدیت‏های تخصصی، به رتبه‏ بندی تامین‏ کنندگان شرکت بپردازند.

با افزایش همکاری‏های شرکت آذین تنه با شرکت‏های بین‏ المللی، این شرکت به دنبال بهبود سیستم‏ها و روش‏های اجرایی خود است. از این رو تصمیم بر آن گرفته شده است که ارزیابی تامین‏ کنندگان در سیستم الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین (ESCM) وارد شود.

شایان ذکر است میزان سفارشات هر تامین ‏کننده بر اساس نتایج این ارزیابی مشخص می‏شود و سیستم تشویقی مشخصی در این رابطه وجود دارد. شرکت آذین تنه همواره در صدد آن است که تامین‏ کنندگان خود را بهبود بخشد. از این رو برنامه‏ های مدونی موجود است تا هم از جهت فعالیت تخصصی و اصلی و هم از جهت سایر فرآیندها، تامین‏کنندگان ارتقا یابند.

افزونه سئو وردپرس توسط www.seowizard.org.